×

LEKARZ RODZINNY

lekarz rodzinnyW Poradni przyjmuje obecnie sześciu lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, którzy służą swoją pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Współpracując z licznymi poradniami specjalistycznymi.
Rejestracja pod nr tel.: 32 750-08-02 lub 508-304-012

PORADNIA PRELUKSACYJNA

poradnia preluksacyjnaZajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem wad stawów biodrowych niemowląt.Badanie preluksacyjne służy wczesnemu wykrywaniu ewentualnych wad wrodzonych stawów biodrowych u noworodków i niemowląt. W ramach wizyty w Poradni preluksacyjnej wykonywane jest badanie badanie USG stawów biodrowych. Pierwsze badanie powinno odbyć się w pierwszych 6-ciu tygodniach życia dziecka. Badanie USG jest całkowicie nieszkodliwe i bezbolesne dla dziecka. Wczesne wykrycie wady budowy stawu biodrowego zapewnia podjęcie skutecznego leczenia.
Aby skorzystać z bezpłatnej wizyty w poradni niezbędne jest skierowanie.
Rejestracja pod nr tel.: 32 750-08-02 lub 508-304-012

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

poradnia ortopedyczna
Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób układu kostno-stawowego. Pacjenci w Poradni mają dostęp do licznych badań specjalistycznych. Wykonujemy na miejscu zabieg cieśni. W swojej pracy współpracuje z poradnią rehabilitacyjną i szpitalnymi oddziałami ortopedycznymi. W Poradni tej można otrzymać wniosek na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. Aby skorzystać z bezpłatnej wizyty w poradni niezbędne jest skierowanie.
Rejestracja pod nr tel.: 32 750-08-02 lub 508-304-012

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

poradnia kardiologiczna
Zajmuje się leczeniem i szeroką diagnostyką chorób układu krążenia. W Poradni tej pacjent ma dostęp do wielu badań specjalistycznych, np.: test wysiłkowy, UKG (USG serca), Holter ciśnieniowy, Holter EKG, spirometria, przepływy naczyń tętniczych. Istnieje w naszej Przychodni od wielu lat. W Poradni tej pacjent ma dostęp do wielu badań specjalistycznych. Oferujemy także usługi odpłatne, tzw. kardiologia jednego dnia.
Aby skorzystać z bezpłatnej wizyty w poradni niezbędne jest skierowanie.
Rejestracja pod nr tel.: 32 750-08-02 lub 508-304-012

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

poradnia ginekologiczna
Zajmuje się leczeniem i profilaktyką chorób układu rozrodczego kobiet oraz kompleksowym prowadzeniem pacjentek w ciąży.
Poradnia współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Pacjentki w ramach poradni mają dostęp do następnych usług:
– USG ginekologicznego,
– badań cytologicznych,
– kardiotokografii KTG,
– szkoły rodzenia.

Kardiotokografia składa się z dwóch elementów tj. rejestracji czynności skurczowej macicy (tokografia) oraz rejestracji akcji serca płodu (kardiografia).
Poradnia przyjmuje pacjentki codziennie.
Szczegółowe informacje w gabinecie położnej pod nr tel. 32/234-24-50.

PORADNIA UROLOGICZNA

poradnia urologiczna
Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób nerek i układu moczowego.
W pracy swej wykorzystuje specjalistyczne badania nerek i układu moczowego oraz współpracuje z szpitalnymi oddziałami urologicznymi.
Aby skorzystać z bezpłatnej wizyty w poradni niezbędne jest skierowanie.
Rejestracja pod nr tel.: 32 750-08-02 lub 508-304-012

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

poradnia reumatologiczna
Zajmuje się leczeniem chorób układu kostno-stawowego i układu tkanki łącznej.
W swej pracy korzysta z wielu badań specjalistycznych.
Poradnia współpracuje z oddziałami reumatologicznymi oraz wystawia skierowania na leczenie rehabilitacyjne.
Reumatolog wystawia także druki zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny.
Aby skorzystać z bezpłatnej wizyty w poradni niezbędne jest skierowanie.
Rejestracja pod nr tel.: 32 750-08-02 lub 508-304-012

PORADNIA GERIATRYCZNA

poradnia geriatryczna
Jako jedyna w Gliwicach udziela kompleksowych porad starszym pacjentom powyżej 60 roku życia w ich złożonych problemach zdrowotnych.
W ramach jej działalności pacjenci mają możliwość skorzystania z różnych specjalistycznych badań.
Aby skorzystać z bezpłatnej wizyty w poradni niezbędne jest skierowanie.
Rejestracja pod nr tel.: 32 750-08-02 lub 508-304-012

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

opieka długoterminowa
Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.
Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.
Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:
– w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej
– nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)
– nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.
Skala Barthel pozwala ocenić stan chorego pod względem m.in. jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności takich, jak: spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie się i rozbieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety.

Powyższe informacje znaleźć można na stronie pacjent.gov.pl
https://pacjent.gov.pl/artykul/pielegniarska-domowa-opieka-dlugoterminowa
Rejestracja pod nr tel.: 32 750-08-02 lub 508-304-012

HIGIENA SZKOLNA

Nauka o zdrowiu ucznia, stanowi dział higieny ogólnej.