PROJEKTY UNIJNE

Z przyjemnością informujemy, że VITAMED Sp. z o.o. realizuje projekt pn.
„Zdrowie i ergonomia pracy w Spółce VITAMED”, który został wybrany do dofinansowania


Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej dla pracowników, co ułatwi pozostanie w zatrudnieniu i powrót ich do pracy.
Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup sprzętu i szkoleń. Wybór sprzętu dokonano na podstawie szczegółowej analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, który będzie wpływał na ergonomię pracy personelu i w sposób zasadniczy przyczyni się do wyeliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy i jest dostosowany do potrzeb pracodawcy i pracowników.
Grupa docelowa to: lekarze, fizjoterapeuci oraz kadra zarządzająca zatrudniona na umowę o pracę min. 1/2 etatu (17 osób).
Rezultatem w projekcie będzie ograniczenie wyłączenia osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych, jak również polepszenie jakości życia pracowników w miejscu pracy.
Projekt będzie realizowany od 01.05.2023 r. do 30.11.2023 r. na terenie miasta Gliwice w placówkach medycznych Wnioskodawcy (ul. Różana 7, ul. Zygmuntowska 84, Gliwice).


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

  • Całkowite wartość projektu: 157 389,81 zł.
  • Dofinansowanie ze środków EFS w kwocie 133 781,33 zł.
  • Wkład własny w kwocie 23 608,48 zł.

Vitamed

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „VITAMED” Sp. z o.o.
ul. Różana 7, 44-109 Gliwice-Łabędy
Godziny otwarcia: 7:30-18:00
e-mail: info@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja tel.: 32 750 08 02,
kom.: +48 508 304 012 (tylko do zamawiania recept)
e-mail: przychodnia@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja ginekologiczna
tel.: 32 234 24 50

Pracownia Fizjoterapii
ul. Zygmuntowska 84
tel. 32 234 07 13
Godziny pracy rejestracji 8:00 – 15:00
e-mail: rehabilitacja@vitamed-gliwice.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000028238

Kapitał zakładowy: 50.020,00 PLN

© Copyright 2022-2024 VITAMED Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone