PROJEKTY UNIJNE

Z przyjemnością informujemy, że VITAMED Sp. z o.o. realizuje projekt w którym zostały dofinansowanie usługi szkoleniowe dla pracowników Pracowni Fizjoterapii.

Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy.
Działanie 8.2: Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.
Poddziałanie: 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami.


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Realizacja projektu od 11.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

  • Całkowite koszty zakupu usług rozwojowych wynoszą: 15 050,00 zł
  • Dofinansowanie ze środków EFS w kwocie 12 040,00 z
  • Wkład własny w kwocie 3 010,00 zł

Vitamed

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „VITAMED” Sp. z o.o.
ul. Różana 7, 44-109 Gliwice-Łabędy
Godziny otwarcia: 7:30-18:00

Rejestracja tel.: 32 750 08 02,
kom.: +48 508 304 012 (tylko do zamawiania recept)
przychodnia@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja ginekologiczna
tel.: 32 234 24 50

Pracownia Fizjoterapii
ul. Zygmuntowska 84
tel. 32 234 07 13
Godziny pracy rejestracji 8:00 – 15:00
rehabilitacja@vitamed-gliwice.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000028238

Kapitał zakładowy: 50.020,00 PLN

© Copyright 2022 VITAMED Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone