PROJEKTY UNIJNE

Realizowane projekty unijne:

1. Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym na terenie miasta Gliwice

Zobacz szczegóły

2. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego

Zobacz szczegóły

3. Dofinansowanie usługi szkoleniowe
dla pracowników Pracowni Fizjoterapii

Zobacz szczegóły

4. VITAMED Sp. z o.o. realizuje projekt pn.
„Zdrowie i ergonomia pracy w Spółce VITAMED”

Zobacz szczegóły

Vitamed

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „VITAMED” Sp. z o.o.
ul. Różana 7, 44-109 Gliwice-Łabędy
Godziny otwarcia: 7:30-18:00
e-mail: info@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja tel.: 32 750 08 02,
kom.: +48 508 304 012 (tylko do zamawiania recept)
e-mail: przychodnia@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja ginekologiczna
tel.: 32 234 24 50

Pracownia Fizjoterapii
ul. Zygmuntowska 84
tel. 32 234 07 13
Godziny pracy rejestracji 8:00 – 15:00
e-mail: rehabilitacja@vitamed-gliwice.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000028238

Kapitał zakładowy: 50.020,00 PLN

© Copyright 2022-2024 VITAMED Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone