×

Klauzula informacyjna dla pacjentów.


Klauzula informacyjna dotycząca rejestrowania rozmów telefonicznych.