Uruchamiamy koordynowaną opiekę zdrowotną

2023-03-09
News-06_koordynowana.jpg

Od 1 kwietnia 2023 r w „VITAMED” Sp. z .o.o. rusza koordynowana opieka zdrowotna.

Projekt ten przewiduje poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwia szybką konsultację z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o finansowanie z NFZ.

Dodatkowe informacje znajdziesz w linkach poniżej:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/opieka-koordynowana-wyzszystandard-poz,8064.html
https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/projekty/koordynowana-opieka-zdrowotna-w-polsce/

Vitamed

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „VITAMED” Sp. z o.o.
ul. Różana 7, 44-109 Gliwice-Łabędy
Godziny otwarcia: 7:30-18:00

Rejestracja tel.: 32 750 08 02,
kom.: +48 508 304 012 (tylko do zamawiania recept)
przychodnia@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja ginekologiczna
tel.: 32 234 24 50

Pracownia Fizjoterapii
ul. Zygmuntowska 84
tel. 32 234 07 13
Godziny pracy rejestracji 8:00 – 15:00
rehabilitacja@vitamed-gliwice.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000028238

Kapitał zakładowy: 50.020,00 PLN

© Copyright 2022 VITAMED Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone